صفحه رتبه بندی کاربران
نوع مسابقه را انتخاب کنید
رقابت جو
رقابت جو
3,046
عضو فعال
عضو فعال
45
خبره
خبره
2
استاد
استاد
1
استاد تمام
استاد تمام
0
ردیف رده عکس پرسنلی نام و نام خانوادگی مدت عضویت مدال ها امتیاز
1 استاد حسین مشتاقی حسین مشتاقی 3 سال قبل bronze 2 silver 0 gold 5 149,920
2 خبره فرید فتحی فرید فتحی 2 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 2 72,222
3 رقابت جو منا جمشیدی منا جمشیدی 2 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 61,577
4 عضو فعال محمدرضا تورانی محمدرضا تورانی 2 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 60,333
5 رقابت جو محمد ناطق زاده محمد ناطق زاده 2 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 50,277
6 رقابت جو کبری علی پور کبری علی پور 2 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 2 47,050
7 رقابت جو داود حسنوند داود حسنوند 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 44,870
8 رقابت جو مریم حقی مریم حقی 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 37,490
9 عضو فعال تراب فتوحی حور تراب فتوحی حور 3 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 32,425
10 رقابت جو سهراب کلانی سهراب کلانی 2 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 30,788
11 رقابت جو یگانه بهادران یگانه بهادران 2 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 29,124
12 رقابت جو امیر خزاعی فیض آباد امیر خزاعی فیض آباد 3 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 28,019
13 رقابت جو ندا میرمحمدی ندا میرمحمدی 3 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 27,407
14 رقابت جو محمد حسن بیکی محمد حسن بیکی 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 26,789
15 رقابت جو محمد آقامیرزائی محمد آقامیرزائی 3 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 1 26,712
16 رقابت جو نسرین کاردانی اصفهانی نسرین کاردانی اصفهانی 3 سال قبل bronze 2 silver 0 gold 1 26,613
17 رقابت جو هما امیریان هما امیریان 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 25,236
18 رقابت جو آرزو جعفری دهکردی آرزو جعفری دهکردی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 25,143
19 رقابت جو ناصر  عالی جوانانگروه ناصر عالی جوانانگروه 2 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 25,139
20 عضو فعال فاطمه دهقانی فر فاطمه دهقانی فر 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 25,034
21 رقابت جو حسن عرب حسن عرب 2 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 23,274
22 عضو فعال امید باقری امید باقری 2 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 22,291
23 رقابت جو راضیه اسدی راضیه اسدی 2 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 21,875
24 رقابت جو سعید محمودی سعید محمودی 3 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 21,000
25 رقابت جو سینا مهرآرا سینا مهرآرا 2 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 20,991
26 عضو فعال حمیرا حسن پور حمیرا حسن پور 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 20,975
27 رقابت جو ثنا حسین پناهی ثنا حسین پناهی 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 20,605
28 رقابت جو لیلا وثوقی فرد لیلا وثوقی فرد 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 20,440
29 رقابت جو عاطفه نجیبی عاطفه نجیبی 3 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 1 20,212
30 رقابت جو سیما سالارزایی سیما سالارزایی 2 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 20,200
31 عضو فعال حمید سلطان آبادیان حمید سلطان آبادیان 2 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 19,944
32 رقابت جو موسی منوچهری موسی منوچهری 2 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 19,907
33 رقابت جو مرضیه چاوشی مرضیه چاوشی 2 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 19,679
34 رقابت جو سعید رضایی سعید رضایی 2 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 19,408
35 رقابت جو دنیا سامان فر دنیا سامان فر 3 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 19,380
36 رقابت جو شبنم آراسته شبنم آراسته 3 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 1 18,869
37 خبره امیراعلا نیک روش امیراعلا نیک روش 2 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 1 18,221
38 رقابت جو علیرضا ساقی علیرضا ساقی 2 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 17,964
39 رقابت جو مهسا ابراهیمی مهسا ابراهیمی 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 17,845
40 رقابت جو زینب میرزایی زینب میرزایی 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 17,778
41 رقابت جو مهدی  حاجتی مهدی حاجتی 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 17,702
42 رقابت جو میلاد اکبری میلاد اکبری 2 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 17,597
43 رقابت جو محمد آکوچکیان محمد آکوچکیان 3 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 1 17,150
44 رقابت جو محمودرضا سراوانی محمودرضا سراوانی 2 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 17,122
45 رقابت جو مریم رجبی مریم رجبی 2 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 17,019
46 رقابت جو امید  اسدی امید اسدی 2 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 16,942
47 رقابت جو معصومه هاشمی معصومه هاشمی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 16,247
48 رقابت جو عبدالله برزوییان عبدالله برزوییان 2 سال قبل bronze 0 silver 2 gold 0 16,087
49 رقابت جو زهره مرغزار زهره مرغزار 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 15,961
50 رقابت جو مهرنوش  امینی مهرنوش امینی 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 15,902