صفحه رتبه بندی کاربران
نوع مسابقه را انتخاب کنید
رقابت جو
رقابت جو
2,753
عضو فعال
عضو فعال
35
خبره
خبره
1
استاد
استاد
0
استاد تمام
استاد تمام
0
ردیف رده عکس پرسنلی نام و نام خانوادگی مدت عضویت مدال ها امتیاز
1 خبره حسین مشتاقی حسین مشتاقی 1 سال قبل bronze 2 silver 0 gold 4 376,754
2 رقابت جو نسرین کاردانی اصفهانی نسرین کاردانی اصفهانی 1 سال قبل bronze 2 silver 0 gold 1 78,126
3 رقابت جو محمد آقامیرزائی محمد آقامیرزائی 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 1 73,428
4 رقابت جو سعید محمودی سعید محمودی 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 72,803
5 عضو فعال محمدرضا تورانی محمدرضا تورانی 8 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 0 70,465
6 رقابت جو فرید فتحی فرید فتحی 9 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 0 63,701
7 رقابت جو منا جمشیدی منا جمشیدی 7 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 61,577
8 رقابت جو راضیه اسدی راضیه اسدی 8 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 0 61,533
9 رقابت جو عاطفه نجیبی عاطفه نجیبی 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 1 59,333
10 عضو فعال حمید سلطان آبادیان حمید سلطان آبادیان 9 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 58,550
11 رقابت جو موسی منوچهری موسی منوچهری 8 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 58,438
12 رقابت جو مرضیه چاوشی مرضیه چاوشی 7 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 57,770
13 رقابت جو سعید رضایی سعید رضایی 7 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 56,975
14 رقابت جو شبنم آراسته شبنم آراسته 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 1 55,391
15 رقابت جو میلاد اکبری میلاد اکبری 8 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 51,658
16 رقابت جو حمیده   اذان گو حمیده اذان گو 7 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 50,466
17 رقابت جو محمد آکوچکیان محمد آکوچکیان 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 1 50,346
18 رقابت جو محمد ناطق زاده محمد ناطق زاده 8 ماه قبل bronze 0 silver 1 gold 0 50,277
19 رقابت جو محمودرضا سراوانی محمودرضا سراوانی 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 50,266
20 رقابت جو مریم رجبی مریم رجبی 10 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 49,960
21 رقابت جو امید  اسدی امید اسدی 10 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 49,736
22 رقابت جو ذکریا محترم ذکریا محترم 1 سال قبل bronze 3 silver 0 gold 0 48,188
23 رقابت جو هادی رستمی هادی رستمی 10 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 45,103
24 رقابت جو سینا مهرآرا سینا مهرآرا 10 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 43,525
25 رقابت جو شهاب قاسمی نژاد رایینی شهاب قاسمی نژاد رایینی 8 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 41,401
26 رقابت جو مریم اکبرزاده مریم اکبرزاده 7 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 40,850
27 عضو فعال رضا قره زاده رضا قره زاده 8 ماه قبل bronze 0 silver 1 gold 0 40,439
28 رقابت جو علی اصغر وزیری نیا علی اصغر وزیری نیا 9 ماه قبل bronze 0 silver 1 gold 0 40,038
29 رقابت جو حسین پورداور حسین پورداور 9 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 40,002
30 رقابت جو شرکت داده نگار داتیس پارس  داتیس شرکت داده نگار داتیس پارس داتیس 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 39,938
31 رقابت جو یگانه بهادران یگانه بهادران 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 39,313
32 رقابت جو آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای استادان آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای استادان 1 سال قبل bronze 1 silver 1 gold 0 38,985
33 رقابت جو مرتضی بیگدلی مرتضی بیگدلی 10 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 38,982
34 رقابت جو سمانه شهیدی زرندی سمانه شهیدی زرندی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 38,895
35 رقابت جو احسان مهرجو احسان مهرجو 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 38,264
36 رقابت جو امیر خزاعی فیض آباد امیر خزاعی فیض آباد 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 37,821
37 رقابت جو مرتضی برزگر هولاسو مرتضی برزگر هولاسو 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 37,520
38 رقابت جو نیما عربشاهی نیما عربشاهی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 37,513
39 رقابت جو محمد حیدری محمد حیدری 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 37,066
40 رقابت جو ندا میرمحمدی ندا میرمحمدی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 36,996
41 رقابت جو یاشار موسوی میانجی یاشار موسوی میانجی 8 ماه قبل bronze 2 silver 0 gold 0 36,995
42 رقابت جو مهدی هادی مهدی هادی 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 36,227
43 رقابت جو علی یزدانیان علی یزدانیان 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 35,822
44 رقابت جو سعیده  غرقی شفیعی سعیده غرقی شفیعی 10 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 35,327
45 رقابت جو عاطفه معینی عاطفه معینی 9 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 35,169
46 رقابت جو ایرج اسدی ایرج اسدی 1 سال قبل bronze 2 silver 0 gold 0 35,051
47 رقابت جو داود حاتمی داود حاتمی 10 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 34,941
48 رقابت جو آمنه بهره مند پشتیری آمنه بهره مند پشتیری 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 34,688
49 رقابت جو آیلار عوض زاده آیلار عوض زاده 8 ماه قبل bronze 2 silver 0 gold 0 34,596
50 رقابت جو محمد جواد حق پرست محمد جواد حق پرست 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 33,992