صفحه رتبه بندی کاربران
نوع مسابقه را انتخاب کنید
رقابت جو
رقابت جو
2,709
عضو فعال
عضو فعال
35
خبره
خبره
1
استاد
استاد
0
استاد تمام
استاد تمام
0
ردیف رده عکس پرسنلی نام و نام خانوادگی مدت عضویت مدال ها امتیاز
1 خبره حسین مشتاقی حسین مشتاقی 1 سال قبل bronze 2 silver 0 gold 4 426,096
2 رقابت جو نسرین کاردانی اصفهانی نسرین کاردانی اصفهانی 1 سال قبل bronze 2 silver 0 gold 1 88,358
3 رقابت جو محمد آقامیرزائی محمد آقامیرزائی 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 1 83,046
4 رقابت جو سعید محمودی سعید محمودی 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 82,339
5 عضو فعال محمدرضا تورانی محمدرضا تورانی 6 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 0 79,694
6 رقابت جو فرید فتحی فرید فتحی 7 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 0 72,043
7 رقابت جو راضیه اسدی راضیه اسدی 6 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 0 69,592
8 رقابت جو عاطفه نجیبی عاطفه نجیبی 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 1 67,105
9 عضو فعال حمید سلطان آبادیان حمید سلطان آبادیان 7 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 66,218
10 رقابت جو موسی منوچهری موسی منوچهری 6 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 66,092
11 رقابت جو مرضیه چاوشی مرضیه چاوشی 5 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 65,337
12 رقابت جو سعید رضایی سعید رضایی 5 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 64,437
13 رقابت جو شبنم آراسته شبنم آراسته 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 1 62,646
14 رقابت جو منا جمشیدی منا جمشیدی 5 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 61,577
15 رقابت جو میلاد اکبری میلاد اکبری 6 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 58,424
16 رقابت جو حمیده   اذان گو حمیده اذان گو 5 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 57,075
17 رقابت جو محمد آکوچکیان محمد آکوچکیان 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 1 56,939
18 رقابت جو محمودرضا سراوانی محمودرضا سراوانی 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 56,850
19 رقابت جو مریم رجبی مریم رجبی 8 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 56,504
20 رقابت جو امید  اسدی امید اسدی 8 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 56,250
21 رقابت جو ذکریا محترم ذکریا محترم 1 سال قبل bronze 3 silver 0 gold 0 54,500
22 رقابت جو هادی رستمی هادی رستمی 8 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 51,010
23 رقابت جو محمد ناطق زاده محمد ناطق زاده 6 ماه قبل bronze 0 silver 1 gold 0 50,277
24 رقابت جو سینا مهرآرا سینا مهرآرا 8 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 49,225
25 رقابت جو شهاب قاسمی نژاد رایینی شهاب قاسمی نژاد رایینی 6 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 46,823
26 رقابت جو مریم اکبرزاده مریم اکبرزاده 5 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 46,200
27 عضو فعال رضا قره زاده رضا قره زاده 6 ماه قبل bronze 0 silver 1 gold 0 45,735
28 رقابت جو علی اصغر وزیری نیا علی اصغر وزیری نیا 7 ماه قبل bronze 0 silver 1 gold 0 45,281
29 رقابت جو حسین پورداور حسین پورداور 7 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 45,241
30 رقابت جو شرکت داده نگار داتیس پارس  داتیس شرکت داده نگار داتیس پارس داتیس 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 45,170
31 رقابت جو یگانه بهادران یگانه بهادران 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 44,462
32 رقابت جو آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای استادان آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای استادان 1 سال قبل bronze 1 silver 1 gold 0 44,091
33 رقابت جو مرتضی بیگدلی مرتضی بیگدلی 8 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 44,087
34 رقابت جو سمانه شهیدی زرندی سمانه شهیدی زرندی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 43,990
35 رقابت جو احسان مهرجو احسان مهرجو 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 43,275
36 رقابت جو امیر خزاعی فیض آباد امیر خزاعی فیض آباد 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 42,775
37 رقابت جو مرتضی برزگر هولاسو مرتضی برزگر هولاسو 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 42,434
38 رقابت جو نیما عربشاهی نیما عربشاهی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 42,426
39 رقابت جو محمد حیدری محمد حیدری 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 41,920
40 رقابت جو ندا میرمحمدی ندا میرمحمدی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 41,842
41 رقابت جو یاشار موسوی میانجی یاشار موسوی میانجی 6 ماه قبل bronze 2 silver 0 gold 0 41,840
42 رقابت جو مهدی هادی مهدی هادی 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 40,972
43 رقابت جو علی یزدانیان علی یزدانیان 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 40,513
44 رقابت جو سعیده  غرقی شفیعی سعیده غرقی شفیعی 8 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 39,954
45 رقابت جو عاطفه معینی عاطفه معینی 7 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 39,775
46 رقابت جو ایرج اسدی ایرج اسدی 1 سال قبل bronze 2 silver 0 gold 0 39,641
47 رقابت جو داود حاتمی داود حاتمی 8 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 39,517
48 رقابت جو آمنه بهره مند پشتیری آمنه بهره مند پشتیری 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 39,231
49 رقابت جو آیلار عوض زاده آیلار عوض زاده 6 ماه قبل bronze 2 silver 0 gold 0 39,128
50 رقابت جو محمد جواد حق پرست محمد جواد حق پرست 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 38,443