صفحه رتبه بندی کاربران
نوع مسابقه را انتخاب کنید
رقابت جو
رقابت جو
2,949
عضو فعال
عضو فعال
34
خبره
خبره
0
استاد
استاد
0
استاد تمام
استاد تمام
0
ردیف رده عکس پرسنلی نام و نام خانوادگی مدت عضویت مدال ها امتیاز
1 رقابت جو حسین مشتاقی حسین مشتاقی 1 سال قبل bronze 2 silver 0 gold 4 299,113
2 رقابت جو نسرین کاردانی اصفهانی نسرین کاردانی اصفهانی 2 سال قبل bronze 2 silver 0 gold 1 62,026
3 رقابت جو منا جمشیدی منا جمشیدی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 61,577
4 رقابت جو محمد آقامیرزائی محمد آقامیرزائی 2 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 1 58,296
5 رقابت جو سعید محمودی سعید محمودی 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 57,800
6 رقابت جو محمدرضا تورانی محمدرضا تورانی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 55,944
7 رقابت جو فرید فتحی فرید فتحی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 50,573
8 رقابت جو محمد ناطق زاده محمد ناطق زاده 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 50,277
9 رقابت جو راضیه اسدی راضیه اسدی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 48,853
10 رقابت جو عاطفه نجیبی عاطفه نجیبی 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 1 47,106
11 عضو فعال حمید سلطان آبادیان حمید سلطان آبادیان 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 46,484
12 رقابت جو موسی منوچهری موسی منوچهری 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 46,395
13 رقابت جو مرضیه چاوشی مرضیه چاوشی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 45,865
14 رقابت جو سعید رضایی سعید رضایی 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 45,234
15 رقابت جو شبنم آراسته شبنم آراسته 2 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 1 43,975
16 رقابت جو میلاد اکبری میلاد اکبری 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 41,013
17 رقابت جو حمیده   اذان گو حمیده اذان گو 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 40,067
18 رقابت جو محمد آکوچکیان محمد آکوچکیان 2 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 1 39,971
19 رقابت جو محمودرضا سراوانی محمودرضا سراوانی 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 39,907
20 رقابت جو مریم رجبی مریم رجبی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 39,665
21 رقابت جو امید  اسدی امید اسدی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 39,487
22 رقابت جو ذکریا محترم ذکریا محترم 1 سال قبل bronze 3 silver 0 gold 0 38,257
23 رقابت جو هادی رستمی هادی رستمی 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 35,808
24 رقابت جو سینا مهرآرا سینا مهرآرا 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 34,556
25 رقابت جو شهاب قاسمی نژاد رایینی شهاب قاسمی نژاد رایینی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 32,869
26 رقابت جو مریم اکبرزاده مریم اکبرزاده 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 32,432
27 عضو فعال رضا قره زاده رضا قره زاده 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 32,105
28 رقابت جو علی اصغر وزیری نیا علی اصغر وزیری نیا 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 31,787
29 رقابت جو حسین پورداور حسین پورداور 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 31,759
30 رقابت جو شرکت داده نگار داتیس پارس  داتیس شرکت داده نگار داتیس پارس داتیس 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 31,709
31 رقابت جو یگانه بهادران یگانه بهادران 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 31,212
32 رقابت جو آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای استادان آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای استادان 1 سال قبل bronze 1 silver 1 gold 0 30,951
33 رقابت جو مرتضی بیگدلی مرتضی بیگدلی 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 30,948
34 رقابت جو سمانه شهیدی زرندی سمانه شهیدی زرندی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 30,880
35 رقابت جو سهراب کلانی سهراب کلانی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 30,788
36 رقابت جو احسان مهرجو احسان مهرجو 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 30,378
37 رقابت جو امیر خزاعی فیض آباد امیر خزاعی فیض آباد 2 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 30,027
38 رقابت جو مرتضی برزگر هولاسو مرتضی برزگر هولاسو 2 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 29,788
39 رقابت جو نیما عربشاهی نیما عربشاهی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 29,783
40 رقابت جو محمد حیدری محمد حیدری 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 29,427
41 رقابت جو ندا میرمحمدی ندا میرمحمدی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 29,372
42 رقابت جو یاشار موسوی میانجی یاشار موسوی میانجی 1 سال قبل bronze 2 silver 0 gold 0 29,371
43 رقابت جو مهدی هادی مهدی هادی 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 28,761
44 رقابت جو علی یزدانیان علی یزدانیان 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 28,440
45 رقابت جو سعیده  غرقی شفیعی سعیده غرقی شفیعی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 28,047
46 رقابت جو عاطفه معینی عاطفه معینی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 27,921
47 رقابت جو ایرج اسدی ایرج اسدی 1 سال قبل bronze 2 silver 0 gold 0 27,828
48 رقابت جو داود حاتمی داود حاتمی 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 27,740
49 رقابت جو آمنه بهره مند پشتیری آمنه بهره مند پشتیری 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 27,540
50 رقابت جو آیلار عوض زاده آیلار عوض زاده 1 سال قبل bronze 2 silver 0 gold 0 27,467