صفحه رتبه بندی کاربران
نوع مسابقه را انتخاب کنید
رقابت جو
رقابت جو
2,815
عضو فعال
عضو فعال
34
خبره
خبره
0
استاد
استاد
0
استاد تمام
استاد تمام
0
ردیف رده عکس پرسنلی نام و نام خانوادگی مدت عضویت مدال ها امتیاز
1 رقابت جو حسین مشتاقی حسین مشتاقی 1 سال قبل bronze 2 silver 0 gold 4 338,289
2 رقابت جو نسرین کاردانی اصفهانی نسرین کاردانی اصفهانی 1 سال قبل bronze 2 silver 0 gold 1 70,150
3 رقابت جو محمد آقامیرزائی محمد آقامیرزائی 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 1 65,931
4 رقابت جو سعید محمودی سعید محمودی 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 65,371
5 عضو فعال محمدرضا تورانی محمدرضا تورانی 10 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 0 63,271
6 رقابت جو منا جمشیدی منا جمشیدی 9 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 61,577
7 رقابت جو فرید فتحی فرید فتحی 11 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 0 57,196
8 رقابت جو راضیه اسدی راضیه اسدی 10 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 0 55,251
9 رقابت جو عاطفه نجیبی عاطفه نجیبی 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 1 53,276
10 عضو فعال حمید سلطان آبادیان حمید سلطان آبادیان 11 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 52,572
11 رقابت جو موسی منوچهری موسی منوچهری 9 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 52,472
12 رقابت جو مرضیه چاوشی مرضیه چاوشی 9 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 51,872
13 رقابت جو سعید رضایی سعید رضایی 9 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 51,158
14 رقابت جو محمد ناطق زاده محمد ناطق زاده 10 ماه قبل bronze 0 silver 1 gold 0 50,277
15 رقابت جو شبنم آراسته شبنم آراسته 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 1 49,736
16 رقابت جو میلاد اکبری میلاد اکبری 10 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 46,384
17 رقابت جو حمیده   اذان گو حمیده اذان گو 9 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 45,313
18 رقابت جو محمد آکوچکیان محمد آکوچکیان 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 1 45,206
19 رقابت جو محمودرضا سراوانی محمودرضا سراوانی 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 45,134
20 رقابت جو مریم رجبی مریم رجبی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 44,859
21 رقابت جو امید  اسدی امید اسدی 11 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 44,658
22 رقابت جو ذکریا محترم ذکریا محترم 1 سال قبل bronze 3 silver 0 gold 0 43,268
23 رقابت جو هادی رستمی هادی رستمی 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 40,498
24 رقابت جو سینا مهرآرا سینا مهرآرا 11 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 39,081
25 رقابت جو شهاب قاسمی نژاد رایینی شهاب قاسمی نژاد رایینی 10 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 37,174
26 رقابت جو مریم اکبرزاده مریم اکبرزاده 9 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 36,679
27 عضو فعال رضا قره زاده رضا قره زاده 10 ماه قبل bronze 0 silver 1 gold 0 36,310
28 رقابت جو علی اصغر وزیری نیا علی اصغر وزیری نیا 11 ماه قبل bronze 0 silver 1 gold 0 35,950
29 رقابت جو حسین پورداور حسین پورداور 11 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 35,918
30 رقابت جو شرکت داده نگار داتیس پارس  داتیس شرکت داده نگار داتیس پارس داتیس 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 35,861
31 رقابت جو یگانه بهادران یگانه بهادران 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 35,300
32 رقابت جو آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای استادان آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای استادان 1 سال قبل bronze 1 silver 1 gold 0 35,005
33 رقابت جو مرتضی بیگدلی مرتضی بیگدلی 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 35,002
34 رقابت جو سمانه شهیدی زرندی سمانه شهیدی زرندی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 34,924
35 رقابت جو احسان مهرجو احسان مهرجو 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 34,357
36 رقابت جو امیر خزاعی فیض آباد امیر خزاعی فیض آباد 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 33,960
37 رقابت جو مرتضی برزگر هولاسو مرتضی برزگر هولاسو 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 33,690
38 رقابت جو نیما عربشاهی نیما عربشاهی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 33,683
39 رقابت جو محمد حیدری محمد حیدری 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 33,282
40 رقابت جو ندا میرمحمدی ندا میرمحمدی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 33,219
41 رقابت جو یاشار موسوی میانجی یاشار موسوی میانجی 9 ماه قبل bronze 2 silver 0 gold 0 33,218
42 رقابت جو مهدی هادی مهدی هادی 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 32,529
43 رقابت جو علی یزدانیان علی یزدانیان 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 32,165
44 رقابت جو سعیده  غرقی شفیعی سعیده غرقی شفیعی 11 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 31,720
45 رقابت جو عاطفه معینی عاطفه معینی 11 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 31,578
46 رقابت جو ایرج اسدی ایرج اسدی 1 سال قبل bronze 2 silver 0 gold 0 31,472
47 رقابت جو داود حاتمی داود حاتمی 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 31,373
48 رقابت جو آمنه بهره مند پشتیری آمنه بهره مند پشتیری 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 31,147
49 رقابت جو آیلار عوض زاده آیلار عوض زاده 9 ماه قبل bronze 2 silver 0 gold 0 31,065
50 رقابت جو سهراب کلانی سهراب کلانی 9 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 0 30,788