صفحه رتبه بندی کاربران
نوع مسابقه را انتخاب کنید
رقابت جو
رقابت جو
2,594
عضو فعال
عضو فعال
33
خبره
خبره
1
استاد
استاد
0
استاد تمام
استاد تمام
0
ردیف رده عکس پرسنلی نام و نام خانوادگی مدت عضویت مدال ها امتیاز
1 خبره حسین مشتاقی حسین مشتاقی 1 سال قبل bronze 2 silver 0 gold 4 538,767
2 رقابت جو نسرین کاردانی اصفهانی نسرین کاردانی اصفهانی 1 سال قبل bronze 2 silver 0 gold 1 111,723
3 رقابت جو محمد آقامیرزائی محمد آقامیرزائی 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 1 105,005
4 رقابت جو سعید محمودی سعید محمودی 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 104,110
5 عضو فعال محمدرضا تورانی محمدرضا تورانی 2 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 0 100,767
6 رقابت جو فرید فتحی فرید فتحی 3 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 0 91,093
7 رقابت جو راضیه اسدی راضیه اسدی 2 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 0 87,994
8 رقابت جو عاطفه نجیبی عاطفه نجیبی 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 1 84,849
9 عضو فعال حمید سلطان آبادیان حمید سلطان آبادیان 3 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 83,727
10 رقابت جو موسی منوچهری موسی منوچهری 2 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 83,568
11 رقابت جو مرضیه چاوشی مرضیه چاوشی 1 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 82,613
12 رقابت جو سعید رضایی سعید رضایی 1 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 81,475
13 رقابت جو شبنم آراسته شبنم آراسته 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 1 79,210
14 رقابت جو میلاد اکبری میلاد اکبری 2 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 73,872
15 رقابت جو حمیده   اذان گو حمیده اذان گو 1 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 72,168
16 رقابت جو محمد آکوچکیان محمد آکوچکیان 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 1 71,996
17 رقابت جو محمودرضا سراوانی محمودرضا سراوانی 8 ماه قبل bronze 0 silver 1 gold 0 71,882
18 رقابت جو مریم رجبی مریم رجبی 4 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 71,444
19 رقابت جو امید  اسدی امید اسدی 3 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 71,124
20 رقابت جو ذکریا محترم ذکریا محترم 1 سال قبل bronze 3 silver 0 gold 0 68,911
21 رقابت جو هادی رستمی هادی رستمی 4 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 64,498
22 رقابت جو سینا مهرآرا سینا مهرآرا 4 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 62,242
23 رقابت جو منا جمشیدی منا جمشیدی 1 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 61,577
24 رقابت جو شهاب قاسمی نژاد رایینی شهاب قاسمی نژاد رایینی 2 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 59,204
25 رقابت جو مریم اکبرزاده مریم اکبرزاده 1 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 58,416
26 عضو فعال رضا قره زاده رضا قره زاده 2 ماه قبل bronze 0 silver 1 gold 0 57,829
27 رقابت جو علی اصغر وزیری نیا علی اصغر وزیری نیا 3 ماه قبل bronze 0 silver 1 gold 0 57,255
28 رقابت جو حسین پورداور حسین پورداور 3 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 57,204
29 رقابت جو شرکت داده نگار داتیس پارس  داتیس شرکت داده نگار داتیس پارس داتیس 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 57,114
30 رقابت جو یگانه بهادران یگانه بهادران 9 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 0 56,219
31 رقابت جو آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای استادان آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای استادان 1 سال قبل bronze 1 silver 1 gold 0 55,749
32 رقابت جو مرتضی بیگدلی مرتضی بیگدلی 4 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 55,744
33 رقابت جو سمانه شهیدی زرندی سمانه شهیدی زرندی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 55,621
34 رقابت جو احسان مهرجو احسان مهرجو 11 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 54,718
35 رقابت جو امیر خزاعی فیض آباد امیر خزاعی فیض آباد 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 54,085
36 رقابت جو مرتضی برزگر هولاسو مرتضی برزگر هولاسو 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 53,655
37 رقابت جو نیما عربشاهی نیما عربشاهی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 53,645
38 رقابت جو محمد حیدری محمد حیدری 11 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 53,005
39 رقابت جو ندا میرمحمدی ندا میرمحمدی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 52,905
40 رقابت جو یاشار موسوی میانجی یاشار موسوی میانجی 2 ماه قبل bronze 2 silver 0 gold 0 52,904
41 رقابت جو مهدی هادی مهدی هادی 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 51,806
42 رقابت جو علی یزدانیان علی یزدانیان 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 51,226
43 رقابت جو سعیده  غرقی شفیعی سعیده غرقی شفیعی 3 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 50,519
44 رقابت جو عاطفه معینی عاطفه معینی 3 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 50,292
45 رقابت جو محمد ناطق زاده محمد ناطق زاده 2 ماه قبل bronze 0 silver 1 gold 0 50,277
46 رقابت جو ایرج اسدی ایرج اسدی 1 سال قبل bronze 2 silver 0 gold 0 50,123
47 رقابت جو داود حاتمی داود حاتمی 4 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 49,966
48 رقابت جو آمنه بهره مند پشتیری آمنه بهره مند پشتیری 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 49,605
49 رقابت جو آیلار عوض زاده آیلار عوض زاده 1 ماه قبل bronze 2 silver 0 gold 0 49,474
50 رقابت جو محمد جواد حق پرست محمد جواد حق پرست 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 48,608