صفحه رتبه بندی کاربران
نوع مسابقه را انتخاب کنید
رقابت جو
رقابت جو
3,033
عضو فعال
عضو فعال
40
خبره
خبره
2
استاد
استاد
1
استاد تمام
استاد تمام
0
ردیف رده عکس پرسنلی نام و نام خانوادگی مدت عضویت مدال ها امتیاز
1 استاد حسین مشتاقی حسین مشتاقی 2 سال قبل bronze 2 silver 0 gold 5 274,752
2 خبره فرید فتحی فرید فتحی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 2 132,360
3 عضو فعال محمدرضا تورانی محمدرضا تورانی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 110,570
4 رقابت جو کبری علی پور کبری علی پور 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 2 86,227
5 رقابت جو داود حسنوند داود حسنوند 5 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 82,232
6 رقابت جو مریم حقی مریم حقی 5 ماه قبل bronze 0 silver 1 gold 0 68,706
7 رقابت جو منا جمشیدی منا جمشیدی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 61,577
8 رقابت جو تراب فتوحی حور تراب فتوحی حور 2 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 59,424
9 رقابت جو محمد ناطق زاده محمد ناطق زاده 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 50,277
10 رقابت جو محمد حسن بیکی محمد حسن بیکی 5 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 49,095
11 رقابت جو محمد آقامیرزائی محمد آقامیرزائی 2 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 1 48,952
12 رقابت جو نسرین کاردانی اصفهانی نسرین کاردانی اصفهانی 2 سال قبل bronze 2 silver 0 gold 1 48,773
13 رقابت جو هما امیریان هما امیریان 5 ماه قبل bronze 0 silver 1 gold 0 46,249
14 رقابت جو آرزو جعفری دهکردی آرزو جعفری دهکردی 5 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 46,078
15 عضو فعال فاطمه دهقانی فر فاطمه دهقانی فر 5 ماه قبل bronze 0 silver 1 gold 0 45,879
16 عضو فعال امید باقری امید باقری 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 40,851
17 رقابت جو راضیه اسدی راضیه اسدی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 40,089
18 رقابت جو سعید محمودی سعید محمودی 2 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 38,486
19 رقابت جو سینا مهرآرا سینا مهرآرا 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 38,470
20 عضو فعال حمیرا حسن پور حمیرا حسن پور 5 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 38,440
21 رقابت جو ثنا حسین پناهی ثنا حسین پناهی 5 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 37,763
22 رقابت جو لیلا وثوقی فرد لیلا وثوقی فرد 5 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 37,460
23 رقابت جو عاطفه نجیبی عاطفه نجیبی 2 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 1 37,041
24 رقابت جو سیما سالارزایی سیما سالارزایی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 37,020
25 عضو فعال حمید سلطان آبادیان حمید سلطان آبادیان 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 36,551
26 رقابت جو موسی منوچهری موسی منوچهری 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 36,482
27 رقابت جو مرضیه چاوشی مرضیه چاوشی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 36,065
28 رقابت جو سعید رضایی سعید رضایی 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 35,568
29 رقابت جو شبنم آراسته شبنم آراسته 2 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 1 34,580
30 خبره امیراعلا نیک روش امیراعلا نیک روش 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 1 33,393
31 رقابت جو علیرضا ساقی علیرضا ساقی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 32,922
32 رقابت جو مهسا ابراهیمی مهسا ابراهیمی 5 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 32,703
33 رقابت جو زینب میرزایی زینب میرزایی 5 ماه قبل bronze 0 silver 1 gold 0 32,582
34 رقابت جو مهدی  حاجتی مهدی حاجتی 5 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 32,441
35 رقابت جو میلاد اکبری میلاد اکبری 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 32,249
36 رقابت جو محمد آکوچکیان محمد آکوچکیان 2 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 1 31,430
37 رقابت جو محمودرضا سراوانی محمودرضا سراوانی 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 31,380
38 رقابت جو مریم رجبی مریم رجبی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 31,189
39 رقابت جو امید  اسدی امید اسدی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 31,049
40 رقابت جو سهراب کلانی سهراب کلانی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 30,788
41 رقابت جو معصومه هاشمی معصومه هاشمی 4 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 0 29,775
42 رقابت جو عبدالله برزوییان عبدالله برزوییان 1 سال قبل bronze 0 silver 2 gold 0 29,481
43 رقابت جو زهره مرغزار زهره مرغزار 5 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 29,251
44 رقابت جو مهرنوش  امینی مهرنوش امینی 5 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 29,142
45 رقابت جو یگانه بهادران یگانه بهادران 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 29,124
46 رقابت جو مژده عشقی مژده عشقی 5 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 0 29,016
47 رقابت جو ساناز باباخانی ساناز باباخانی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 28,886
48 رقابت جو هادی رستمی هادی رستمی 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 28,157
49 رقابت جو امیر خزاعی فیض آباد امیر خزاعی فیض آباد 2 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 28,019
50 رقابت جو ندا میرمحمدی ندا میرمحمدی 2 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 27,407