صفحه رتبه بندی کاربران
نوع مسابقه را انتخاب کنید
رقابت جو
رقابت جو
3,038
عضو فعال
عضو فعال
45
خبره
خبره
2
استاد
استاد
1
استاد تمام
استاد تمام
0
ردیف رده عکس پرسنلی نام و نام خانوادگی مدت عضویت مدال ها امتیاز
1 استاد حسین مشتاقی حسین مشتاقی 2 سال قبل bronze 2 silver 0 gold 5 217,295
2 خبره فرید فتحی فرید فتحی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 2 104,681
3 عضو فعال محمدرضا تورانی محمدرضا تورانی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 87,447
4 رقابت جو کبری علی پور کبری علی پور 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 2 68,194
5 رقابت جو داود حسنوند داود حسنوند 10 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 65,035
6 رقابت جو منا جمشیدی منا جمشیدی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 61,577
7 رقابت جو مریم حقی مریم حقی 9 ماه قبل bronze 0 silver 1 gold 0 54,339
8 رقابت جو محمد ناطق زاده محمد ناطق زاده 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 50,277
9 عضو فعال تراب فتوحی حور تراب فتوحی حور 2 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 46,998
10 رقابت جو محمد حسن بیکی محمد حسن بیکی 9 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 38,827
11 رقابت جو محمد آقامیرزائی محمد آقامیرزائی 2 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 1 38,716
12 رقابت جو نسرین کاردانی اصفهانی نسرین کاردانی اصفهانی 2 سال قبل bronze 2 silver 0 gold 1 38,574
13 رقابت جو هما امیریان هما امیریان 9 ماه قبل bronze 0 silver 1 gold 0 36,578
14 رقابت جو آرزو جعفری دهکردی آرزو جعفری دهکردی 9 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 36,442
15 عضو فعال فاطمه دهقانی فر فاطمه دهقانی فر 9 ماه قبل bronze 0 silver 1 gold 0 36,284
16 عضو فعال امید باقری امید باقری 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 32,308
17 رقابت جو راضیه اسدی راضیه اسدی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 31,705
18 رقابت جو سهراب کلانی سهراب کلانی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 30,788
19 رقابت جو سعید محمودی سعید محمودی 2 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 30,437
20 رقابت جو سینا مهرآرا سینا مهرآرا 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 30,426
21 عضو فعال حمیرا حسن پور حمیرا حسن پور 9 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 30,401
22 رقابت جو ثنا حسین پناهی ثنا حسین پناهی 9 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 29,865
23 رقابت جو لیلا وثوقی فرد لیلا وثوقی فرد 9 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 29,626
24 رقابت جو عاطفه نجیبی عاطفه نجیبی 2 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 1 29,294
25 رقابت جو سیما سالارزایی سیما سالارزایی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 29,279
26 رقابت جو یگانه بهادران یگانه بهادران 2 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 29,124
27 عضو فعال حمید سلطان آبادیان حمید سلطان آبادیان 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 28,908
28 رقابت جو موسی منوچهری موسی منوچهری 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 28,853
29 رقابت جو مرضیه چاوشی مرضیه چاوشی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 28,523
30 رقابت جو سعید رضایی سعید رضایی 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 28,130
31 رقابت جو امیر خزاعی فیض آباد امیر خزاعی فیض آباد 2 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 28,019
32 رقابت جو ندا میرمحمدی ندا میرمحمدی 2 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 27,407
33 رقابت جو شبنم آراسته شبنم آراسته 2 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 1 27,348
34 خبره امیراعلا نیک روش امیراعلا نیک روش 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 1 26,409
35 رقابت جو علیرضا ساقی علیرضا ساقی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 26,037
36 رقابت جو مهسا ابراهیمی مهسا ابراهیمی 9 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 25,864
37 رقابت جو زینب میرزایی زینب میرزایی 9 ماه قبل bronze 0 silver 1 gold 0 25,768
38 رقابت جو مهدی  حاجتی مهدی حاجتی 9 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 25,657
39 رقابت جو میلاد اکبری میلاد اکبری 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 25,505
40 رقابت جو ناصر  عالی جوانانگروه ناصر عالی جوانانگروه 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 25,139
41 رقابت جو محمد آکوچکیان محمد آکوچکیان 2 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 1 24,857
42 رقابت جو محمودرضا سراوانی محمودرضا سراوانی 2 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 24,818
43 رقابت جو مریم رجبی مریم رجبی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 24,667
44 رقابت جو امید  اسدی امید اسدی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 24,556
45 رقابت جو معصومه هاشمی معصومه هاشمی 8 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 0 23,549
46 رقابت جو عبدالله برزوییان عبدالله برزوییان 1 سال قبل bronze 0 silver 2 gold 0 23,316
47 رقابت جو حسن عرب حسن عرب 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 23,274
48 رقابت جو زهره مرغزار زهره مرغزار 9 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 23,134
49 رقابت جو مهرنوش  امینی مهرنوش امینی 9 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 23,048
50 رقابت جو مژده عشقی مژده عشقی 9 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 0 22,948