صفحه رتبه بندی کاربران
نوع مسابقه را انتخاب کنید
رقابت جو
رقابت جو
2,646
عضو فعال
عضو فعال
36
خبره
خبره
1
استاد
استاد
0
استاد تمام
استاد تمام
0
ردیف رده عکس پرسنلی نام و نام خانوادگی مدت عضویت مدال ها امتیاز
1 خبره حسین مشتاقی حسین مشتاقی 1 سال قبل bronze 2 silver 0 gold 4 481,904
2 رقابت جو نسرین کاردانی اصفهانی نسرین کاردانی اصفهانی 1 سال قبل bronze 2 silver 0 gold 1 99,931
3 رقابت جو محمد آقامیرزائی محمد آقامیرزائی 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 1 93,922
4 رقابت جو سعید محمودی سعید محمودی 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 93,121
5 عضو فعال محمدرضا تورانی محمدرضا تورانی 4 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 0 90,131
6 رقابت جو فرید فتحی فرید فتحی 4 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 0 81,479
7 رقابت جو راضیه اسدی راضیه اسدی 3 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 0 78,707
8 رقابت جو عاطفه نجیبی عاطفه نجیبی 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 1 75,893
9 عضو فعال حمید سلطان آبادیان حمید سلطان آبادیان 5 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 74,891
10 رقابت جو موسی منوچهری موسی منوچهری 3 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 74,748
11 رقابت جو مرضیه چاوشی مرضیه چاوشی 3 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 73,894
12 رقابت جو سعید رضایی سعید رضایی 3 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 72,876
13 رقابت جو شبنم آراسته شبنم آراسته 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 1 70,850
14 رقابت جو میلاد اکبری میلاد اکبری 4 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 66,076
15 رقابت جو حمیده   اذان گو حمیده اذان گو 3 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 64,551
16 رقابت جو محمد آکوچکیان محمد آکوچکیان 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 1 64,397
17 رقابت جو محمودرضا سراوانی محمودرضا سراوانی 10 ماه قبل bronze 0 silver 1 gold 0 64,295
18 رقابت جو مریم رجبی مریم رجبی 6 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 63,904
19 رقابت جو امید  اسدی امید اسدی 5 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 63,617
20 رقابت جو ذکریا محترم ذکریا محترم 1 سال قبل bronze 3 silver 0 gold 0 61,637
21 رقابت جو منا جمشیدی منا جمشیدی 3 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 61,577
22 رقابت جو هادی رستمی هادی رستمی 5 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 57,691
23 رقابت جو سینا مهرآرا سینا مهرآرا 5 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 55,672
24 رقابت جو شهاب قاسمی نژاد رایینی شهاب قاسمی نژاد رایینی 3 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 52,956
25 رقابت جو مریم اکبرزاده مریم اکبرزاده 3 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 52,251
26 عضو فعال رضا قره زاده رضا قره زاده 4 ماه قبل bronze 0 silver 1 gold 0 51,725
27 رقابت جو علی اصغر وزیری نیا علی اصغر وزیری نیا 5 ماه قبل bronze 0 silver 1 gold 0 51,212
28 رقابت جو حسین پورداور حسین پورداور 5 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 51,167
29 رقابت جو شرکت داده نگار داتیس پارس  داتیس شرکت داده نگار داتیس پارس داتیس 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 51,086
30 رقابت جو یگانه بهادران یگانه بهادران 10 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 0 50,286
31 رقابت جو محمد ناطق زاده محمد ناطق زاده 4 ماه قبل bronze 0 silver 1 gold 0 50,277
32 رقابت جو آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای استادان آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای استادان 1 سال قبل bronze 1 silver 1 gold 0 49,866
33 رقابت جو مرتضی بیگدلی مرتضی بیگدلی 6 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 49,861
34 رقابت جو سمانه شهیدی زرندی سمانه شهیدی زرندی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 49,751
35 رقابت جو احسان مهرجو احسان مهرجو 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 48,943
36 رقابت جو امیر خزاعی فیض آباد امیر خزاعی فیض آباد 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 48,377
37 رقابت جو مرتضی برزگر هولاسو مرتضی برزگر هولاسو 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 47,992
38 رقابت جو نیما عربشاهی نیما عربشاهی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 47,983
39 رقابت جو محمد حیدری محمد حیدری 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 47,411
40 رقابت جو ندا میرمحمدی ندا میرمحمدی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 47,322
41 رقابت جو یاشار موسوی میانجی یاشار موسوی میانجی 3 ماه قبل bronze 2 silver 0 gold 0 47,319
42 رقابت جو مهدی هادی مهدی هادی 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 46,338
43 رقابت جو علی یزدانیان علی یزدانیان 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 45,820
44 رقابت جو سعیده  غرقی شفیعی سعیده غرقی شفیعی 5 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 45,187
45 رقابت جو عاطفه معینی عاطفه معینی 5 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 44,984
46 رقابت جو ایرج اسدی ایرج اسدی 1 سال قبل bronze 2 silver 0 gold 0 44,834
47 رقابت جو داود حاتمی داود حاتمی 6 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 44,692
48 رقابت جو آمنه بهره مند پشتیری آمنه بهره مند پشتیری 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 44,370
49 رقابت جو آیلار عوض زاده آیلار عوض زاده 3 ماه قبل bronze 2 silver 0 gold 0 44,253
50 رقابت جو محمد جواد حق پرست محمد جواد حق پرست 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 43,478