صفحه رتبه بندی کاربران
نوع مسابقه را انتخاب کنید
رقابت جو
رقابت جو
3,038
عضو فعال
عضو فعال
44
خبره
خبره
2
استاد
استاد
1
استاد تمام
استاد تمام
0
ردیف رده عکس پرسنلی نام و نام خانوادگی مدت عضویت مدال ها امتیاز
1 استاد حسین مشتاقی حسین مشتاقی 2 سال قبل bronze 2 silver 0 gold 5 246,700
2 خبره فرید فتحی فرید فتحی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 2 118,847
3 عضو فعال محمدرضا تورانی محمدرضا تورانی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 99,281
4 رقابت جو کبری علی پور کبری علی پور 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 2 77,423
5 رقابت جو داود حسنوند داود حسنوند 8 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 73,836
6 رقابت جو مریم حقی مریم حقی 7 ماه قبل bronze 0 silver 1 gold 0 61,691
7 رقابت جو منا جمشیدی منا جمشیدی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 61,577
8 عضو فعال تراب فتوحی حور تراب فتوحی حور 2 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 53,357
9 رقابت جو محمد ناطق زاده محمد ناطق زاده 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 50,277
10 رقابت جو محمد حسن بیکی محمد حسن بیکی 7 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 44,082
11 رقابت جو محمد آقامیرزائی محمد آقامیرزائی 2 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 1 43,955
12 رقابت جو نسرین کاردانی اصفهانی نسرین کاردانی اصفهانی 2 سال قبل bronze 2 silver 0 gold 1 43,793
13 رقابت جو هما امیریان هما امیریان 7 ماه قبل bronze 0 silver 1 gold 0 41,528
14 رقابت جو آرزو جعفری دهکردی آرزو جعفری دهکردی 7 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 1 41,373
15 عضو فعال فاطمه دهقانی فر فاطمه دهقانی فر 7 ماه قبل bronze 0 silver 1 gold 0 41,195
16 عضو فعال امید باقری امید باقری 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 36,680
17 رقابت جو راضیه اسدی راضیه اسدی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 35,995
18 رقابت جو سعید محمودی سعید محمودی 2 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 34,557
19 رقابت جو سینا مهرآرا سینا مهرآرا 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 34,542
20 عضو فعال حمیرا حسن پور حمیرا حسن پور 7 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 34,515
21 رقابت جو ثنا حسین پناهی ثنا حسین پناهی 7 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 33,907
22 رقابت جو لیلا وثوقی فرد لیلا وثوقی فرد 7 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 33,635
23 رقابت جو عاطفه نجیبی عاطفه نجیبی 2 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 1 33,259
24 رقابت جو سیما سالارزایی سیما سالارزایی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 33,241
25 عضو فعال حمید سلطان آبادیان حمید سلطان آبادیان 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 32,820
26 رقابت جو موسی منوچهری موسی منوچهری 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 32,757
27 رقابت جو مرضیه چاوشی مرضیه چاوشی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 32,383
28 رقابت جو سعید رضایی سعید رضایی 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 31,937
29 رقابت جو شبنم آراسته شبنم آراسته 2 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 1 31,049
30 رقابت جو سهراب کلانی سهراب کلانی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 30,788
31 خبره امیراعلا نیک روش امیراعلا نیک روش 1 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 1 29,984
32 رقابت جو علیرضا ساقی علیرضا ساقی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 29,560
33 رقابت جو مهسا ابراهیمی مهسا ابراهیمی 7 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 29,364
34 رقابت جو زینب میرزایی زینب میرزایی 7 ماه قبل bronze 0 silver 1 gold 0 29,255
35 رقابت جو مهدی  حاجتی مهدی حاجتی 7 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 29,129
36 رقابت جو یگانه بهادران یگانه بهادران 2 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 29,124
37 رقابت جو میلاد اکبری میلاد اکبری 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 28,957
38 رقابت جو محمد آکوچکیان محمد آکوچکیان 2 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 1 28,221
39 رقابت جو محمودرضا سراوانی محمودرضا سراوانی 2 سال قبل bronze 0 silver 1 gold 0 28,176
40 رقابت جو امیر خزاعی فیض آباد امیر خزاعی فیض آباد 2 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 0 28,019
41 رقابت جو مریم رجبی مریم رجبی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 28,005
42 رقابت جو امید  اسدی امید اسدی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 27,879
43 رقابت جو ندا میرمحمدی ندا میرمحمدی 2 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 27,407
44 رقابت جو معصومه هاشمی معصومه هاشمی 6 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 0 26,735
45 رقابت جو عبدالله برزوییان عبدالله برزوییان 1 سال قبل bronze 0 silver 2 gold 0 26,471
46 رقابت جو زهره مرغزار زهره مرغزار 7 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 26,264
47 رقابت جو مهرنوش  امینی مهرنوش امینی 7 ماه قبل bronze 1 silver 0 gold 0 26,167
48 رقابت جو مژده عشقی مژده عشقی 7 ماه قبل bronze 0 silver 0 gold 0 26,054
49 رقابت جو ساناز باباخانی ساناز باباخانی 1 سال قبل bronze 0 silver 0 gold 1 25,937
50 رقابت جو هادی رستمی هادی رستمی 1 سال قبل bronze 1 silver 0 gold 0 25,282