نفرات برتر

نفر اول: حسین مشتاقی با نمره 91.84
لوگو برگزارکننده

طراحی صفحه وب (one page) اطلاع رسانی همایش

زمانبندی مسابقه

زمان شروع مسابقه: 1396/05/11
زمان اتمام مسابقه: 1396/07/02
زمان اعلام نتایج : 1396/07/19

زمان گذشته 100%