نفرات برتر

نفر اول: مریم رجبی با نمره 75.32
لوگو برگزارکننده

فراخوان مسابقه تولید محتوای آموزشی الکترونیکی ویژه مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

زمانبندی مسابقه

زمان شروع مسابقه: 1396/04/18
زمان اتمام مسابقه: 1396/05/01
زمان اعلام نتایج : 1396/05/08

زمان گذشته 100%