نفرات برتر

نفر اول: مرضیه چاوشی با نمره 92.86
نفر دوم: مریم اکبرزاده با نمره 85.71
لوگو برگزارکننده

نقاشی با موضوع مهات آموزی، تولید و اشتغال

زمانبندی مسابقه

زمان شروع مسابقه: 1396/05/11
زمان اتمام مسابقه: 1396/07/02
زمان اعلام نتایج : 1396/07/22

زمان گذشته 100%