نفرات برتر

نفر اول: حمید سلطان آبادیان با نمره 100
نفر دوم: شهاب قاسمی نژاد رایینی با نمره 92.86
نفر سوم: مرتضی ذاکری با نمره 78.57
لوگو برگزارکننده

عکاسی با موضوع مسابقات ملی مهارت

زمانبندی مسابقه

زمان شروع مسابقه: 1396/05/11
زمان اتمام مسابقه: 1396/07/02
زمان اعلام نتایج : 1396/07/19

زمان گذشته 100%