نفرات برتر

نفر اول: مینا اصلاحی با نمره 100
نفر دوم: طیبه اناری با نمره 85.71
نفر سوم: زهرا همایونی با نمره 74.29
نفر سوم: عاطفه معینی با نمره 74.29
لوگو برگزارکننده

شیرینی و بیسکوئیت هایی با تم ابزارهای کار

زمانبندی مسابقه

زمان شروع مسابقه: 1396/05/11
زمان اتمام مسابقه: 1396/07/21
زمان اعلام نتایج : 1396/08/20

زمان گذشته 100%