لوگو برگزارکننده

انیمیشن کوتاه برای جشنواره محتوای الکترونیکی با طعم مهارت

زمانبندی مسابقه

زمان شروع مسابقه: 1396/05/11
زمان اتمام مسابقه: 1396/07/02
زمان اعلام نتایج : 1396/08/16

زمان گذشته 100%