نفرات برتر

نفر اول: سعید رضایی با نمره 100
نفر دوم: حسین مشتاقی با نمره 80.52
لوگو برگزارکننده

انیمیشن معرفی نظام اعطای شناسه محتوای الکترونیکی یادگیری مهارتی - شمیم

زمانبندی مسابقه

زمان شروع مسابقه: 1396/05/11
زمان اتمام مسابقه: 1396/07/02
زمان اعلام نتایج : 1396/08/16

زمان گذشته 100%