نفرات برتر

نفر اول: حسین مشتاقی با نمره 87.01
نفر دوم: فرید فتحی با نمره 72.73
لوگو برگزارکننده

انیمیشن معرفی اپلیکیشن آموزشی مهارت اول

زمانبندی مسابقه

زمان شروع مسابقه: 1396/05/11
زمان اتمام مسابقه: 1396/07/02
زمان اعلام نتایج : 1396/08/16

زمان گذشته 100%