نفرات برتر

هیچکدام از شرکت کنندگان موفق به کسب جایگاه نفرات برتر در این مسابقه نشده اند.
لوگو برگزارکننده

مسابقه ملی «سفره هفت سين» خانواده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

زمانبندی مسابقه

زمان شروع مسابقه: 1395/11/27
زمان اتمام مسابقه: 1395/12/20
زمان اعلام نتایج : 1395/12/25

زمان گذشته 100%