نفرات برتر

هیچکدام از شرکت کنندگان موفق به کسب جایگاه نفرات برتر در این مسابقه نشده اند.
لوگو برگزارکننده

مسابقه عکاسی طراحی ویترین بوتیک

زمانبندی مسابقه

زمان شروع مسابقه: 1395/10/18
زمان اتمام مسابقه: 1395/12/20
زمان اعلام نتایج : 1396/01/20

زمان گذشته 100%