نفرات برتر

هیچکدام از شرکت کنندگان موفق به کسب جایگاه نفرات برتر در این مسابقه نشده اند.
لوگو برگزارکننده

مسابقه نقاشی مهدهای کودک با موضوع خانواده

زمانبندی مسابقه

زمان شروع مسابقه: 1395/10/15
زمان اتمام مسابقه: 1396/11/14
زمان اعلام نتایج : 1396/11/15

زمان گذشته 100%