لوگو برگزارکننده

اولین مسابقه فیلم کوتاه آشپزی با موضوع آشپزی ایرانی

زمانبندی مسابقه

زمان شروع مسابقه: 1395/08/15
زمان اتمام مسابقه: 1395/12/30
زمان اعلام نتایج : 1396/01/15

زمان گذشته 100%