نفرات برتر

هیچکدام از شرکت کنندگان موفق به کسب جایگاه نفرات برتر در این مسابقه نشده اند.
لوگو برگزارکننده

اولین مسابقه فیلم کوتاه آشپزی با موضوع آشپزی ایرانی

زمانبندی مسابقه

زمان شروع مسابقه: 1395/08/15
زمان اتمام مسابقه: 1395/12/30
زمان اعلام نتایج : 1396/01/15

زمان گذشته 100%