نفرات برتر

هیچکدام از شرکت کنندگان موفق به کسب جایگاه نفرات برتر در این مسابقه نشده اند.
لوگو برگزارکننده

مسابقه وبلاگ نویسی جشنواره محتوای الکترونیکی با طعم مهارت

زمانبندی مسابقه

زمان شروع مسابقه: 1395/07/06
زمان اتمام مسابقه: 1395/11/21
زمان اعلام نتایج : 1395/12/05

زمان گذشته 100%