لوگو برگزارکننده

مسابقه وبلاگ نویسی جشنواره محتوای الکترونیکی با طعم مهارت

زمانبندی مسابقه

زمان شروع مسابقه: 1395/07/06
زمان اتمام مسابقه: 1395/11/21
زمان اعلام نتایج : 1395/12/05

زمان گذشته 100%