نفرات برتر

هیچکدام از شرکت کنندگان موفق به کسب جایگاه نفرات برتر در این مسابقه نشده اند.
لوگو برگزارکننده

فراخوان مسابقه وبلاگ نویسی هفدهمین مسابقات ملی مهارت

زمانبندی مسابقه

زمان شروع مسابقه: 1395/06/28
زمان اتمام مسابقه: 1395/08/20
زمان اعلام نتایج : 1395/08/30

زمان گذشته 100%