نفرات برتر

نفر اول: حسین مشتاقی با نمره 91.84
لوگو برگزارکننده

طراحی صفحه وب (one page) اطلاع رسانی همایش

به سه اثر برگزیده تقدیرنامه و جوایز نقدی تعلق خواهد گرفت
نفر اول : کسب حداقل امتیاز 90 از 100 - جایزه نقدی 20,000,000 ریال
نفر دوم : کسب حداقل امتیاز 80 از 100 - جایزه نقدی 15,000,000 ریال
نفر سوم : کسب حداقل امتیاز 70 از 100 - جایزه نقدی 10,000,000 ریال