نفرات برتر

نفر اول: حسین مشتاقی با نمره 100
نفر دوم: علی اصغر وزیری نیا با نمره 81.63
لوگو برگزارکننده

طراحی صفحه وب (one page) اطلاع رسانی جشنواره محتوای الکترونیکی با طعم مهارت

جایزه: 45.000.000 ریال