نفرات برتر

نفر اول: مریم رجبی با نمره 75.32
لوگو برگزارکننده

فراخوان مسابقه تولید محتوای آموزشی الکترونیکی ویژه مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

به سه اثر برگزیده در روز 6 مرداد ماه 1396 تقدیرنامه و جوایز نقدی تعلق خواهد گرفت
نفر اول : کسب حداقل امتیاز 90 از 100 - جایزه نقدی 10,000,000 ریال
نفر دوم : کسب حداقل امتیاز 80 از 100 - جایزه نقدی 7,500,000 ریال
نفر سوم : کسب حداقل امتیاز 70 از 100 - جایزه نقدی 5,000,000 ریال