نفرات برتر

نفر اول: مرضیه چاوشی با نمره 92.86
نفر دوم: مریم اکبرزاده با نمره 85.71
لوگو برگزارکننده

نقاشی با موضوع مهات آموزی، تولید و اشتغال

جایزه: 50.000.000 ریال