نفرات برتر

نفر اول: حمید سلطان آبادیان با نمره 100
نفر دوم: شهاب قاسمی نژاد رایینی با نمره 92.86
نفر سوم: مرتضی ذاکری با نمره 78.57
لوگو برگزارکننده

عکاسی با موضوع مسابقات ملی مهارت

جایزه: 20.000.000 ریال