نفرات برتر

هیچکدام از شرکت کنندگان موفق به کسب جایگاه نفرات برتر در این مسابقه نشده اند.
لوگو برگزارکننده

طراحی لوح تقدیر ویژه همایش مهارت آموزی و اشتغال

به سه اثر برگزیده تقدیرنامه و جوایز نقدی تعلق خواهد گرفت
نفر اول : کسب حداقل امتیاز 90 از 100 - جایزه نقدی 7,500,000 ریال
نفر دوم : کسب حداقل امتیاز 80 از 100 - جایزه نقدی 5,000,000 ریال
نفر سوم : کسب حداقل امتیاز 70 از 100 - جایزه نقدی 2,500,000 ریال