نفرات برتر

هیچکدام از شرکت کنندگان موفق به کسب جایگاه نفرات برتر در این مسابقه نشده اند.
لوگو برگزارکننده

طراحی لوح تقدیر ویژه جشنواره محتوای الکترونیکی با طعم مهارت

جایزه: 15.000.000 ریال