نفرات برتر

هیچکدام از شرکت کنندگان موفق به کسب جایگاه نفرات برتر در این مسابقه نشده اند.
لوگو برگزارکننده

طراحی لباس ویژه سازمان برای حضور در رویدادها و مراسم ها

جایزه: 45.000.000 ریال