نفرات برتر

نفر اول: مینا اصلاحی با نمره 100
نفر دوم: طیبه اناری با نمره 85.71
نفر سوم: زهرا همایونی با نمره 74.29
نفر سوم: عاطفه معینی با نمره 74.29
لوگو برگزارکننده

شیرینی و بیسکوئیت هایی با تم ابزارهای کار

جایزه: 20.000.000 ریال