نفرات برتر

هیچکدام از شرکت کنندگان موفق به کسب جایگاه نفرات برتر در این مسابقه نشده اند.
لوگو برگزارکننده

تندیس جشنواره محتوای الکترونیکی با طعم مهارت

به سه اثر برگزیده تقدیرنامه و جوایز نقدی تعلق خواهد گرفت
نفر اول : کسب حداقل امتیاز 90 از 100 - جایزه نقدی 7,500,000 ریال
نفر دوم : کسب حداقل امتیاز 80 از 100 - جایزه نقدی 5,000,000 ریال
نفر سوم : کسب حداقل امتیاز 70 از 100 - جایزه نقدی 2,500,000 ریال