نفرات برتر

نفر اول: سعید رضایی با نمره 100
نفر دوم: حسین مشتاقی با نمره 80.52
لوگو برگزارکننده

انیمیشن معرفی نظام اعطای شناسه محتوای الکترونیکی یادگیری مهارتی - شمیم

به سه اثر برگزیده تقدیرنامه و جوایز نقدی تعلق خواهد گرفت
نفر اول : کسب حداقل امتیاز 90 از 100 - جایزه نقدی 25,000,000 ریال
نفر دوم : کسب حداقل امتیاز 80 از 100 - جایزه نقدی 15,000,000 ریال
نفر سوم : کسب حداقل امتیاز 70 از 100 - جایزه نقدی 10,000,000 ریال