نفرات برتر

نفر اول: حسین مشتاقی با نمره 87.01
نفر دوم: فرید فتحی با نمره 72.73
لوگو برگزارکننده

انیمیشن معرفی اپلیکیشن آموزشی مهارت اول

به سه اثر برگزیده تقدیرنامه و جوایز نقدی تعلق خواهد گرفت
نفر اول : کسب حداقل امتیاز 90 از 100 - جایزه نقدی 25,000,000 ریال
نفر دوم : کسب حداقل امتیاز 80 از 100 - جایزه نقدی 15,000,000 ریال
نفر سوم : کسب حداقل امتیاز 70 از 100 - جایزه نقدی 10,000,000 ریال