نفرات برتر

نفر اول: فرید فتحی با نمره 81.82
لوگو برگزارکننده

انیمیشن کوتاه با موضوع آموزشهای مهارتی

جایزه: 50,000,000 ریال