نفرات برتر

هیچکدام از شرکت کنندگان موفق به کسب جایگاه نفرات برتر در این مسابقه نشده اند.
لوگو برگزارکننده

مسابقه عکاسی طراحی ویترین بوتیک

جایزه نفر اول

یک ربع سکه بهار آزادی