لوگو برگزارکننده

مسابقه نقاشی مهدهای کودک با موضوع خانواده

جایزه نفر اول

یک ربع سکه بهار آزادی