نفرات برتر

هیچکدام از شرکت کنندگان موفق به کسب جایگاه نفرات برتر در این مسابقه نشده اند.
لوگو برگزارکننده

مسابقه نقاشی مهدهای کودک با موضوع خانواده

جایزه نفر اول

یک ربع سکه بهار آزادی