نفرات برتر

هیچکدام از شرکت کنندگان موفق به کسب جایگاه نفرات برتر در این مسابقه نشده اند.
لوگو برگزارکننده

مسابقه وبلاگ نویسی جشنواره محتوای الکترونیکی با طعم مهارت

 

نفر سوم

یک ربع سکه بهار آزادی

نفر اول

یک سکه تمام بهار آزادی

نفر دوم

یک نیم سکه بهار آزادی