نفرات برتر

هیچکدام از شرکت کنندگان موفق به کسب جایگاه نفرات برتر در این مسابقه نشده اند.
لوگو برگزارکننده

فراخوان مسابقه وبلاگ نویسی هفدهمین مسابقات ملی مهارت

 

نفر سوم

یک ربع سکه بهار آزادی

نفر اول

یک سکه تمام بهار آزادی

نفر دوم

یک نیم سکه بهار آزادی